Casino huren op locatie? Vraag dan een offerte aan

Algemene huurvoorwaarden van Royal-Casino

A.    De gehele huursom van het casino evenement moet van te voren worden betaald.
Het totale bedrag zoals overeengekomen en terug te vinden is op de bevestiging, dient u vijf werkdagen voor het geplande casino evenement te zijn overgemaakt op het bankrekening nummre van Royal-Casino. Is de betaling niet op tijd bij ons binnen dan heeft Royal-Casino het recht om het casino evenement niet uit te voeren. Bovenstaande is m.u.v. telefonisch gemaakte afspraken.

B.    Bij het huren van 1 speeltafel berekenen wij een toeslag van € 150,00 exclusief 21% btw.

C.    Indien de casino tafels moeten worden opgebouwd anders dan gelijkvloers of de locatie anderzijds moeilijkheden kan geven tijdens het op- en of afbouwen, dient U dit van te voren schriftelijk kenbaar te maken. Voor locaties anders dan gelijkvloers berekenen wij 5% van de gehele huursom extra. Geeft U niet van te voren aan dat de locatie anders is dan gelijkvloers dan factureren wij 10% van de totale huursom nadat het feest heeft plaats gevonden.

D.    Eventuele schade aan de casinotafels van Royal-Casino, welke niet door het personeel van Royal-Casino wordt veroorzaakt, zal geheel worden verhaald en doorberekend aan de huurder.

E.    De veiligheid van het personeel van Royal-Casino dient gewaarborgd te zijn! Indien door wat voor reden dan ook de medewerkers van Royal-Casino het onverantwoord vinden om door te spelen dan zullen alle casinotafels worden gesloten en zullen de medewerkers het feest verlaten.

F.    De huurder word geacht zorg te dragen voor orde en netheid rondom de casinotafels.

G.    De gegeven huurprijs per speelavond is gebaseerd op het door U aangegeven aantal speeluren.
Als U kiest om langer door te spelen dan berekenen wij € 50,00 extra per uur per tafel. Een verlenging is uitsluitend mogelijk voor alle door U gehuurde casino tafels. Na 24:00 uur geld een nachttarief van € 25,00 extra per casinotafel.

H.    De huurder dient te zorgen voor voldoende parkeergelegenheid voor minimaal 1 personenauto en
1 grote bestelbus van Royal-Casino. Blijkt het zo te zijn dat er parkeerkosten moeten worden betaald m.b.t. het uitvoeren van het casino evenement dan zijn deze parkeerkosten voor de huurder. Deze parkeerkosten worden achteraf 1:1 gefactureerd.

I.    Eventuele missende casino fiches van Royal-Casino worden doorberekend aan de huurder, tegen een stuks prijs
van € 0,25

J.    Om extra kosten en misverstanden te voorkomen, is het verstandig om duidelijk aan uw gasten mee te geven dat zij de casino fiches weer netjes bij het personeel van Royal-Casino inleveren.

K.    Annuleert U langer dan 2 maanden voor het geplande casino evenement, dan wordt de gehele huursom aan de huurder geretourneerd.

L.    Annuleert U korter dan 2 maanden voor het geplande casino evenement, dan dient 25% van de totale huursom te worden betaald door de huurder.

M.    Annuleert U korter dan 2 weken voor het geplande casino evenement, dan dient 50% van de totale huursom te worden betaald door de huurder.

N.    Annuleert U korter dan 4 dagen voor geplande casino evenement, dan dient de gehele huursom te worden betaald door de huurder.

O.    Bij het niet betalen door de opdrachtgever / huurder zijn de eventuele incassokosten geheel voor rekening van de huurder.

P.    Voor locaties buiten een straal van 35 km gerekend vanuit Huizen NH, wordt voor zowel de heen- als terugreis 0,65 euro per gereden kilometer additioneel in rekening gebracht.

Q.    Voor speeltijden na 24:00 uur zal een nachttoeslag gelden van € 25,00 per uur per casinotafel.

R.    Helaas zijn vervelende verkeerssituaties / files / auto pech niet te vermijden “onmacht”
Royal-Casino kan hierdoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Algemeen:
Voor geld spelen is illegaal en daarom heeft Royal-Casino er bewust voor gekozen om hierin niet te voorzien.
Onze CORE-BUSINESS IS AMUSEMENT.

SitemapCopyright 2020 © Royal-Casino | Luxe casino verhuur